پرتال زیرنویس میهن وید | MihanViD18.com

برای مشاهده زیرنویس های فارسی اینجا کلیک کنید

Poster

Bones - Twelfth Season Imdb Flag

  • Year: 2017
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Bones.S12E01.720p.HDTV.x264-AVS   AigoDrama
ترجمة / ورد مشــاهدة ممتعة 
English Bones.S12E03.The.New.Tricks.in.the.Old.Dogs.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.The.New.Tricks.in.the.Old.Dogs.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.The.New.Tricks.in.the.Old.Dogs.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e03.the.new.tricks.in.the.old.dogs.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   kilobytes
Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  
English bones.s12e03.the.new.tricks.in.the.old.dogs.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   kilobytes
Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only!  
English Bones.S12E03.The.New.Tricks.in.the.Old.Dogs.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.The.New.Tricks.in.the.Old.Dogs.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.The.New.Tricks.in.the.Old.Dogs.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.The New Tricks in the Old Dogs.HDTV.x264-FLEET   srjanapala
No HI. Synced for FLEET releases. 
English Bones.S12E03.The New Tricks in the Old Dogs.720p.HDTV.x264-FLEET   srjanapala
No HI. Synced for FLEET releases. 
English Bones.S12E03.HDTV.x264-FLEET.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.HDTV.x264-FLEET.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.HDTV.x264-FLEET   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.720p.HDTV.x264-FLEET.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.720p.HDTV.x264-FLEET.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.720p.HDTV.x264-FLEET   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E03.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.The.Brain.in.the.Bot.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.The.Brain.in.the.Bot.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.The.Brain.in.the.Bot.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e02.the.brain.in.the.bot.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   kilobytes
Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 
English bones.s12e02.the.brain.in.the.bot.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   kilobytes
Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 
English Bones.S12E02.The.Brain.in.the.Bot.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.The.Brain.in.the.Bot.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.The.Brain.in.the.Bot.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   kilobytes
Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   kilobytes
Synced and corrected by kilobytes for WEB-DL only! 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.hi   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.hi   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.chi   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.chi   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.720p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.1080p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.hi   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.1080p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.hi   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.1080p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.chi   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.1080p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam.chi   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.1080p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam   elderman
Sync, corrected by elderman 
English bones.s12e01.the.in.the.horror.1080p.web.dl.6ch.hevc.x265.rmteam   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.The.Hope.in.the.Horror.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-R2D2   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Bones.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
Italian Bones.S12E02.HDTV.x264-FLEET   Kal-Earth2
SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory  
Italian Bones.S12E01.HDTV.x264-FLEET   Kal-Earth2
SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory  
Italian Bones.S12E01.720p.HDTV.x264-AVS   Kal-Earth2
SubsFactory, sottotitoli per passione! www.subsfactory.it http://www.facebook.com/subsfactory https://twitter.com/subsfactory